Kan du ikke se hele programmet, vend da din mobil

Bjergets Permakultur Festival Program - den udvidede version


Hvad ligger bag de gode overskrifter på workshops til Bjergets Permakultur Festival - læs uddybende om emnerne herunder


Festivalen foregår på Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry

Tog og bus går til Ry og man kan bestille flextazi ud til os eller hvis vi har tid, aftale tid med os til afhentning. Afhentning kan kun foregår før festivalen, onsdag eller torsdag formiddag. Når festivalen er i gang, kan arrangørerne desværre ikke hente.


Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Team Permakultur festival

Cafeen har åben i alle pauser

Hver dag fra kl 12

Bag scenen


Cafeen sælger kage og kaffe, øl, vin og forskellige drinks  og sunde snacks


Cafeen er også check-in hvis du ankommer efter officiel check-in torsdag

Lykkeskole v/ Maja

Lykkeskole er samskabelse for børn og forældre i haven og naturens rum


Læring i at skabe vilkår for et lykkeligt liv.

Vi arbejder med træ-såning, salat-sakning, sang, håndværk som potte-syning osv.

Inspireret af børn og voksne, stemning og inspiration


Børns workshop foregår

Fredag - 10-12 og 13-15

Lørdag - 10-12 og 13-15

Søndag - 10-12

En anderledes Markedsdag

Lørdag kl. 10-15


Foran Hovedbygningen


Vi inviterer lokale til at have bod og komme over være med til markedsdag på Himmelbjerggården.


Der bliver kunst, planter, bøger, genbrug, væv, foto og andre spændende sager


Hvis det regner så er markedet indenfor i Gymnastiksalen


Kom og kig

Eller book en bod på 26603332

Intuitiv morgenbevægelse


HVER MORGEN KL.  7-8

Himmelsalen


Ved Heidi og Aslaug. Kom godt i gang fra morgenstunden. Væk din krop til lækker musik og bevægelse


Sauna klar kl. 19 hver aften

FORBI Gammelgård og bålhytten


Har du lyst til at komme i sauna før aftenens koncert, så kan du gør det hver aften på festivalen


Du kan bestille sauna billet til alle 3 dage for kun 50 kr.

Er det fedt at få lidt varme i kroppen før aftenens koncert, så kan det være du vil  med i sauna.


Himmelbjerggården har sin helt egen sauna som vi varmer op med brænde hver aften kl 19. Du er velkommen til at være med


Nåede du ikke at bestille ved tilmelding kan du snakke med folk i cafeen.

Torsdag d. 3. august 2023

Ankomst og indkvartering

Torsdag d. 3. aug 2023 kl 15-17

Foran Hovedbygningen


Når du ankommer mellem 15-17 torsdag tager vi i mod dig ved hovedindgangen. Du bliver vist til dit værelse, dit teltområde og får et lille hjemmelavet armbånd.


Ankommer du på et andet tidspunkt, henvender du dig i Cafeen i en af pauserne og du bliver sørget for.


Cafeen ligger bag hovedbygningen og der er skiltning

Velkomst cirkel

Torsdag d. 3. aug 2023 Kl. 17-18

Gymnastiksalen


Lad os mødes i en velkomst cirkel - et sted hvor der er plads til alle, rum til tanker og stilhed til at få jordforbindelse.


Velkommen til Himmelbjerggården

7 Nøgler til at få medlemmernes behov til at spille sammen med organisationens behov


Torsdag d. 3. aug 2023 kl 19-20.30

Himmelsalen


En ny måde at strukturere organisationer, hvor mennesker og deres kvaliteter og ambitioner er centrale. Hvor roller og funktioner, projekter og mål formuleres og ændres afhængig af menneskene. Dette betyder lette organisationer uden ansatte, delegerede opgaver og roller. Ud fra at alle tager det ansvar som passer dem på et givet tidspunkt, laves der aftaler mellem deltagerne.


Fra monokultur til polykultur

– land regenerering og skovhave

Torsdag d. 3. aug 2023 kl 19-20.30

Gymnastiksalen


Ved Jesper Saxgren

For et år siden ryddede vi et 2 ha skovstykke med en monokultur af grantræer, som var blevet brugt til klippegrønt.

Rydningen blotlagde det underliggende landskab med sydvendte skråninger og bakker, og dette landskab er nu med tilførsel af store mængder kompost, hestemøg og organisk materiale under omlægning til en spiselig skovhave med stor diversitet af frugttræer, buske og urter.

I denne workshop vil Jesper Saxgren demonstrere og forklare nærmere om principperne for omlægningen og om de fremtidige perspektiver for den videre regenerering af området

Plant 100 træer

Torsdag d. 3. aug 2023 Kl. 19-20.30

Skovhaven


Vi påbegynder udgravning af sikker vandforsyning til 100 træer og planter træer, buske og bunddække sådan at skovhaven, får en fin start


Vandstoppet er testet og virker upåklageligt


Live med Franz

Torsdag d. 3. aug 2023 Kl. 20.30

Scenen

v/ Franz Bonde Fjederholt


Franz spiller meget intuitiv musik og vi kan glæde os til en god stemning og toner som går dybt ind i sjælen


Fredag d. 4. august 2023

Fællesskab og konflikt

Fredag d. 4. aug 2023 kl 9-12

Gymnastiksalen


Ved Ditlev Nissen

Konflikter er tilværelsens udfordring til mennesker og organisationer. Konflikter fører til forandringer og forandringer fører til konflikter. Det stof konflikter er lavet af, er altid til stede, når mennesker skaber, samarbejder og organiserer.

Tager vi hånd om konflikterne, kan deres energi omdannes og blive til en drivkraft der styrker fællesskab, udvikling og mere ærlige forhold.

Tager vi ikke hånd om dem, begynder konflikterne at kaste skygger og danner barrierer. Med tiden kan det føre til mistillid, anspændte relationer og at fællesskabet drænes for energi. Det kan føre til knuder der giver ondt i maven og som kan være svære at løsne.

Konstruktiv konflikthåndtering kommer ikke af sig selv. Det er en kompetence der skal læres og trænes – igen og igen – med afsæt i fællesskabets daglige samarbejdsrelationer.

Læs mere her


Energi i Byggeriet


Fredag d. 4. aug 2023 kl 9-10.30

Stjernerummet, Hovedbygningen


Ved Bernhard og Rikke Schwegler


Lerpuds projekteti kører efter følgende tidsplan:

- fredag kl. 9: Bernhard fortæller om energi i byggeriet, teori med praktiske eksempler, 1 time.

- fredag kl. 10 til 10:15: introduktion til lerpuds.

- fredag kl. 10:30: opstart pudsearbejde (frem til frokost).

- fredag kl. 13: pudse væg til Pause (kl. 15).

--> tørretid!

- søndag kl. 9: gennemgang af resultatet og finpuds (kun for deltager på fredags- pudse- kursus) frem til kl. 10:25. Gruppefoto med færdig væg


Energi i Byggeriet er i Stjernerummet - de andre workshops foregår ved huset Buen. Se beskrivelse i programmet - under lerpuds-undervisningen fra kl. 10


Counsil of all Beings

Fredag d. 4. aug 2023 kl 9-10.30

Gymnastiksalen


Ved Jesper Saxgren


Klima-, miljø- og biodiversitetskriserne er alle tegn på, at der er noget galt med vores relation til naturen og hænger uløseligt sammen med det natursyn og den verdensforståelse, der har formet os som mennesker i moderne tid.

Vi har bygget vores samfund og demokratiske samtale op ud fra et menneskerettigheds-baseret antropocentrisk livssyn, der ikke giver naturen plads og stemme. Men de beslutninger, som vi tager som mennesker, berører og har konsekvenser også for de dyr, fugle, fisk, træer og floder, vi deler habitat med samt for kommende generationer.

Hvordan giver vi naturen en stemme, og hvad ville den sige, hvis den var repræsenteret?

I denne workshop vil Jesper Saxgren invitere til at afprøve et ’Council of All Beings’ som en metode til at åbne for den opmærksomhed og kommunikation med det mere-end-menneskelige, der måske kan gøre det muligt for os at sanse og forstå naturens sprog.

Vandingssystemer i Skovhaven


Fredag d. 4. aug 2023 kl 9-10.30 og 11-12

Skovhaven


Ved Patrik


Det er vildt - vi kan vande op af bakken.

Patrik står for workshoppen omkring vandopsamling og vandtransport til vores lille have i skovhaven oppe af bakken - Vi arbejder med tyngdekraften og vand-logik. Der skal nok være en del smart tricks og fif.


Patrik underviser på engelsk


Introduktion til lerpuds og opstart lerpudsarbejde og pudsearbejde

v/ Rikke og Bernhard Schwegler

Fredag d. 4. aug 2023 kl 10-15

Bag Buen


Lerpuds projekteti kører efter følgende tidsplan:

- fredag kl. 9: Bernhard fortæller om energi i byggeriet, teori med praktiske eksempler, 1 time.

- fredag kl. 10 til 10:15: introduktion til lerpuds.

- fredag kl. 10:30: opstart pudsearbejde (frem til frokost).

- fredag kl. 13: pudse væg til Pause (kl. 15).

--> tørretid!

- søndag kl. 9: gennemgang af resultatet og finpuds (kun for deltager på fredags- pudse- kursus) frem til kl. 10:25. Gruppefoto med færdig væg


Rejsen til Fremtiden

v/ Jeppe Graugaard


Fredag d. 4. aug 2023 kl 10.30-12
Igennem lege, øvelser og samtaler vil vi i denne workshop stille skarpt på de fortællinger og det verdenssyn der gør os til dem vi er – og spørge hinanden om og hvordan vi kan handle og tænke anderledes. Og hvordan bliver vi mennesker som efterlader kloden og naturen et bedre sted at være? Denne session er ikke kun et oplæg og en workshop, det er en fælles undersøgelse af hvad vi gør når vi stopper med at lade som at verden som vi kender den vil eller kan fortsætte meget længere.

Dragedrømning

v/ Frands Frydendal

Fredag d. 4. aug 2023 kl 13-15

Gymnastiksalen


Dragedrømning (Dragon Dreaming) er især udviklet af australieren John Croft. Det er et system til
at lede grupper i bæredygtige projekter. Metoderne i dragedrømning hviler på en forståelse af
gruppers dybdepsykologi, som kan omsættes i større kollektiv visdom og færre konflikter.
Kreativ og produktiv tænkning går i kreds mellem forskellige faser. Med denne fortåelse opnår man
større synergi og resonnans i gruppen, hele vejen fra det mest fantasifulde til det mest konkrete.


Plant 100 træer

v/ Ida og Rebecca


Fredag d. 4. aug 2023 kl 13-15 og 16-18


Vi arbejder med vandstop, let jordbearbejdning og mad-skov beplantning i flere lag.


Lær at skabe a food forest i Permakultur stil.
Fra giftig æbleplantage til øko-savanne

v/ Max Vittrup


Fredag d. 4. aug 2023 kl 16-18

Himmelsalen, Hovedbygningen


Lyt og lær fra en lang række do's and don'ts erfaret gennem en 23 år lang permakultur rejse: Fra økolandsby/undervisnings NGO'en PermaLot til Regenerativ Agrikultur i privat regi af Savana u Bouzova. Du vil opleve alt fra EU ungdomslejre, skovbørnehave, besøg af Holmgren, natural building colloquia/ ESBG vært og almen pionerarbejde i et ex-kommunistisk land, af Tjekkiets svar på Steen Møller: Max Vittrup Jensen.


Introduktion til sociokrati

v/ Mads Højlyng og Skye Jin fra Crossing Circles

Fredag d. 4. aug 2023 kl 16-18


Stjernerummet i Hovedbygningen


Mange gode projekter knækker nakken på den menneskelige dimension - hvordan samarbejder vi på en ordentlig måde? Sociokrati er en gennemprøvet styreform der sikrer ligeværdighed og ejerskab for alle involverede. Hovedprincipperne er samtykke og handlekraft - to hensyn der ofte trækker i hver sin retning men som i sociokratiet går hånd i hånd. Kom og få en praktisk introduktion hvor vi især fokuserer på hvordan man kan træffe beslutninger sammen på en effektiv og inkluderende måde.

 

Permakultur Danmark er sociokratisk organiseret, så ønsker man at involvere sig, kan denne workshop være en god start. Workshoppen henvender sig til folk uden praktisk erfaring med sociokratiet.


Foto:

Jaya Ramchandani

Naturvandring

v/ Jeppe Graugaaard


Fredag d. 4. aug 2023 kl 16-18

Himmelsalen, Hovedbygningen


De udfordringer vi som samfund kigger ind i, bunder i den måde vi tænker på, den verden vi opfatter, og den relation vi har til naturen. Derfor er der brug for at genfortælle historien om livet på en måde, der åbner muligheder for at vi genfinder vores plads i naturen – ikke over eller udenfor den. Gennem en vandring i landskabet med indlagte fortællinger og øvelser, begynder vi at opleve os selv som en del af livets netværk og fællesskab.


Om mig:

Jeppe Graugaard underviser, skriver og holder oplæg om forskellige aspekter af den grønne omstilling og hvordan den globale systemkrise påvirker vores ydre og indre natur. Han har mange års erfaring som underviser på Ry Højskole, hvor han bl.a. har undervist faget “Kloden Kalder” om global økologi og alternativer til forbrugssamfundet (se her ).Almune

i form af en trio med HC, Molly og TroelsFredag d. 4. aug 2023 kl 20.30

Scenen


Almune spiller tidlig musik i et spændingsfelt mellem det klassiske og folkelige. Med skønsang og historiske instrumenter som nøgleharpe og drejelire fortolkes musik fra middelalderlige manuskripter og folkelige melodier i egne arrangementer.


http://almune.dk/
Lørdag d. 5. august 2023

ALT kan designes holistisk med Design Web

v/ Skye Jin


Lørdag d. 5. aug. kl 9-10.30

HimmelsalenI denne workshop vil Skye Jin guide dig sikkert igennem Looby Macnamara´s Design Web med teknikken quick design, som hun er ekspert i. Design Web er en ikke-lineært design process, som især rummer omsorg, taknemmelighed og momentum som et ekstra element til forskel fra de mere lineære "frameworks" som GoSADIMET, CEAP osv.


At designe kan blive en kraftfuld del af alles liv, hvor bedre og mere regenerative beslutninger kan laves omkring alt fra en have, et kollektiv, en ferie, en garderobe, selv denne workshop har Skye Jin designet med Design Web og Cultural Emergence principper! Kom og lær!

Womens circle

v/ Olha Simon


Lørdag d. 5. aug. kl 9-10.30

StjernerummetDiscover the power of Women's Circles, rooted in ancient traditions. Since tribal times women gathered for wisdom-sharing and support. Today, Women's Circles still hold half-forgotten importance, fostering sisterhood, empowering women of all ages, and creating a safe space for authentic self-expression. We will explore the connection between women and the Earth through self-reflection based on permaculture principles. Join us to weave our shared journey and cultivate a deeper bond with ourselves and our planet.


Workshop is in EnglishEt fællesskab af fællesskaber

v/ Ditlev Nissen


Lørdag d. 5. aug. kl 9-12 / aftal pauser med underviseren

Gymnastiksalen


Vi skal forbinde vores fællesskaber, så det styrker det økonomiske, regenerative og læringsmæssige samspil på tværs af vores fællesskaber! Vi skal trække fremtiden ind i nutiden og skabe nye institutionelle og økonomiske strukturer, med afsæt i vores hverdagsliv, lokalsamfund og tankerne om et regenerativt samfund.


Den lokale valuta på Christiania, kurserne Spring ud af Pengeskabet og Grøn Lokaløkonomi Nu, Det Fælles Bedste, Grøn Lokal Økonomi og Grøn Markedsplads er nogle af de økonomiske fællesskabsprojekter jeg har været involveret i siden 1996.


Læs mere her

Vandingssystemer i Skovhaven


Lørdag d. 5. aug 2023 kl 9-10.30 og 11-12

Skovhaven


Ved Patrik


Det er vildt - vi kan vande op af bakken.

Patrik står for workshoppen omkring vandopsamling og vandtransport til vores lille have i skovhaven oppe af bakken - Vi arbejder med tyngdekraften og vand-logik. Der skal nok være en del smart tricks og fif.


Patrik underviser på engelsk


Intro til Earth Ways

v/ Aslaug, Jesper og Jeppe


Stjernerummet i Hovedbygningen

Lørdag d. 5. aug kl 10.30


Foreningen EarthWays har til formål at skabe læringsrum for, hvordan vi i praksis transformerer vores tanke- og handlemønstre så den menneskelige indvirkning på Jorden går fra at være overvejende destruktiv til at være helbredende og regenerativ. Vi ønsker på den måde at medvirke til at bringe vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på Jorden.


Vær med og skab et nyt paradigme med Earth Ways

Naturligvis i haven - udvikling til en kærlig tilværelse

v/ Freja og Benedikt Heizmann

Stjernerummet, Hovedbygningen

Lørdag d. 5. aug. kl 13-15


Kom og hør om livet i yurten, lær om permakultur og om at leve i ét med naturens elementer; gennem levende fortællinger, masser af smukke billeder og praktiske løsninger samt inspiration til dig i haven.


Oplægsholderne er Freja og Benedikt Heizmann, som nu lever i yurten på sjette år med deres to sønner Arvin og Erik. Gennem disse år har de samlet en masse erfaringer, som de vil dele ud af til dette arrangement!

Integreret sociokrati

(Sociokrati for viderekomne)

v/ Frands Frydendal


Lørdag d. 5. aug. kl 13-15

Himmelsalen


Uenigheder om sociokratibegreber og
sociokrativarianter som SKM, Holakrati,
Sociokrati 3.0, SoFA og Organisk Organisation
kan være vanskelige at forlige; det bliver let
håbløse diskussioner om dogmatik eller
personlig smag, og disse uenigheder kan skade
udviklingen af sociokrati, både i konkrete
projekter og i dét, som ser sociokratiets eget
projekt: At udvikle sig til en retfærdig og
fornuftig statsforfatning.

Fremtidens Naturlige Byggeri

v/ Max Vittrup


Gymnastiksalen

Lørdag d. 5. aug. kl 13-15


Der er sket meget siden Steen Møller introducerede økobyg til Danmark i 1999. I denne workshop vil du lære mere om den kommercialisering som er sket inden feltet, se en række store imponerende byggerier af 1 årige bio-baserede og/eller ubrændte minerale materialer og høre om hvordan der arbejdes ind mod de store aktører i Skandinavien, som alle febrilsk søger efter lav udslips materialer for at møde de ny EU krav. Der vil være rig mulighed for dialog om materialer/egenskaber for dit eget byggeri.
Civil ing. i miljø og plan, Max Vittrup Jensen, leder LavKarbonBygg AS i Norge, og har været involveret i økobyg siden 1992. I år var han med til at designe et 42 hektar industriområde inkl biotop, som kan demonteres, genbruges eller komposteres.

Plant 100 træer

v/ Ida og Rebecca


Lørdag d. 5. aug 2023 kl 13-15 og 16-18


Vi arbejder med vandstop, let jordbearbejdning og mad-skov beplantning i flere lag.


Lær at skabe a food forest i Permakultur stil.Embracing our feelings and needs

v/ Olha Simon


Himmelsalen

Lørdag d. 5. aug. kl 16-18


Developed by Marshall Rosenberg in the 1960s, NVC serves as both a conflict resolution tool and a mindset for understanding ourselves and connecting with others on a deeper level.In this workshop, I will guide you through the gates of observations, feelings, needs, and requests, leading the way to harmony in your relationships. I will try to empower you to embrace your feelings and needs with empathy and compassion


Workshoppen er på engelsk

Skab håb for fremtiden - Sundhed, bæredygtighed og co-design

Nordplus - Nordisk netværkLørdag d. 5. aug. kl 16-18

Stjernerummet


 

Hvordan styrker vi fællesskab mellem mennesker og natur på en måde, der skaber håb for fremtiden? Gennem en co-design workshop inviterer vi jer til at kombinere viden og erfaringer fra bæredygtighed, helhedsorienteret sundhed og design. Vi afprøver metoder til at forblive lyttende, medfølende og åbne i forhold til hinanden og til det mere-end-menneskelige.

 

Workshoppen er organiseret af et Nordplus Horizon Netværk, som går ud på at skabe resiliens i fællesskaber. Det finasieres af Nordic Council of Ministers.

Regenerativ økonomi som økosystemer: workshop om samarbejde i stedet for konkurrence

v/ Skye JinGymnastiksalen

Lørdag d. 5. aug. kl 16-18


Hvorfor opstår knapheds tænkning også i permakulturen og den regenerative bevægelse? Hvordan kan vi vende denne forståelse med de 8+1 kapitaler, Cultural Emergence og "spiraler af abundance"? Skye Jin arbejder ud over permakultur design med inklusion og co-creation, her i en samkabende workshop med alle der allerede har eller ønsker at have levebrød inden for permakultur i en større vision om at alle kan udleve deres unikke gaver til at skabe diversitet, kollegialt samarbejde og at vi løfter hinanden op, så vi sammen kan lede den grønne omstilling.

Børnevenlig musik fra scenen

Lørdag d. 5. aug kl. 19

Scenen

Triple Fourtune - LIVE


Lørdag d. 5. aug kl 20.30

Scenen

Søndag d. 6. august 2023

IKIGAI Livsdesign workshop

v/ Skye Jin


Søndag d. 6. aug kl 9-10.30

Himmelsalen


Hvordan får vi en regenerativ balance i vores liv? Skye Jin har selv arbejdet med dette traditionelle japanske livsdesign værktøj i 8 år og totalt forandret sit liv. Hun vil dele ud af måder hvorpå vi alle kan aktivere vores unikke IKIGAI, nu oversat med permakultur etikker og tilsat mindfulness tegning!

Gennemgang af resultatet og finpuds

v/ Rikke og Bernhard Schwegler


Søndag d. 6. aug kl 9-10.30

Bag ved Buen


Sidste del af lerpuds workshoppen.

De sidste gode råd, fif og afslutning på arbejdet fra fredag.

Energetic approach to life

v/ Kristiane Ravn


Søndag d. 6. aug kl. 9-10.30

Gymnastiksalen


Du føres på en frigørende oplevelsesrejse gennem personlighedens mange lag. Denne spændende workshop leder dig til en dybere forståelse af hvem du er og hvordan du kan blive bedre til at udnytte dit potentiale.

Afslutning på de praktiske Permakultur projekter i skovhaven

Plant 100 træer

v/ Ida og Rebecca

Søndag d. 6. aug kl 9-10.30


Vandingssystemer

v/ Patrik

Søndag d. 6. aug kl 10.30-12Moderlandsbevægelsen og Hvem ejer Jorden

v/ Jakob, Juriaan og Dorte

Søndag d. 6. aug. kl 10.30-12

Gymnastiksalen


Vær velkommen til dette ting, hvor vi vil drøfte udfordringerne i forhold til at fåadgang til moderlandet og slå rødder i vores kære jord;

Moderlandsbevægelsener en spirende skaberkraft, som søger løsninger og konkrete skridt mod at tilegne sig et stykke jord af et passende omfang, som man tager kærligt vare på, og hvorpå man kan leve et frit og harmonisk liv;

Lad os sammen omforme landskabet i større skala og i bredere forstand og skabe enverden, hvor mennesket atter kan være lykkeligt i ét med naturen;


Vel mødt.


Afslutningscirkel

Gymnastiksalen


Søndag d. 6. aug kl 13


Vi takker for jer, for jorden og for alt det gode som er sket i skoven denne weekend.


Vi håber I vil hjælpe med af lukke og slukke

Vi ses uge 31, 1.-4 august 2024