GÅRDEN LIGGER I DEN SKØNNESTE NATUR

34 hektar klar til et stort skovlandbrug - når vi får tilladelserne.

Gudenåen, udsigt og bakket landskab

Gudenåen, egen sø og skov

Sørkelvej 44 lige nordøstfor Silkeborg, ligger mellem Gudenåen, som bugter sig fra syd til nord og skoven med søen, som byder velkommen til det enorme bakkelandskab ned mod åen. Når du kører ind til gården, kører du først igennem et lille stykke skov og kommer derefter ud til den vildeste udsigt ned i mod åen. Gårdens marker har den lækreste udsigt med solnedgangsgarenti.


Det er ren zen.

Gården er en tidligere grisegård - og selve staldbygningerne kræver en kærlig hånd før det kan være et sted med gårdbutik og kursuslokaler - men det skal nok blive flot. Der er rigelig plads til de forskellige projekter som de forskellige landmænd, har af interesse og også kan omsætte som selvstændige iværksætterprojekter.


Det næste år har vi lavet en overdragelsesaftale - senest 1. sept. 2022.- I samarbejde med Silkeborg Kommune

Vi opstarter projektet med at søge om godkendelse til x antal tiny houses på grunden - og i samarbejde med kommunen besluttes retningslinier for bebyggelse på grunden.


- Grunden deles op i 15 områder á 2 hektar.

Som landmand vil du købe dig ind på min. 2 ha - hvor vi håber at du får tilladelse til at sætte dit tiny house. Som landmand vil du kunne vælge mellem de grunde, som endnu ikke er taget, men også deltage i projekt gårdbutik, som starter før overtagelsen sept 2022. Det vil være perfekt at have planlægningen, budgettet og alle klar til igangsættelse ved overtagelsen.


Gården vil understøtte forskellige initiativer, med relation til jordforbedrende landbrug

På gården indretter vi i fællesskab en gårdbutik og cafe, som fylder det meste af den ene længe mod syd.
Yderligere vil der være en kursussal, som kan lejes billigt til dem som er involveret i projektet, og ellers til eksterne kurser, fester og andet.

Der vil være internet i kursussalen og man kan leje sig billigt ind til en kontorplads.


Har du brug for lokaler til et håndværk eller andre iværksætter projekter, så finder vi plads til dette.


- Salg af afgrøder internt på gården og mere

En intern afsætning og økonomisk fordel er feks industrikøkkenet på gården, der køber afgrøder fra landmændene til salg i cafeen. Også når der afholdes festivaler, laves maden af afgrøder fra produktionen osv.


Får vi, som fælleslandbrug, bestillinger fra restaurationer eller institutioner, så kan man byde ind på det hele eller en del af den specifikke produktion. Vi samles om årsafgrøde planlægningen.


- Beboerne lever off grid

På gården opretter vi et vaskeri, så vandopsamling i tiny house ikke skal understøtte dette vandforbrug.


Har du materialer til dit byggeri, så bliver der plads i maskinhusene til dette - samt at du kan låne/leje plads til byggeri i maskinehusene. 


Der vil også være mulighed for at slappe af på gårdens 100m fællesjord med adgang til Gudenåen.


- El, kloak, vandopsamling og isolering/varme

Til de forskellige forbrugsdele indhenter vi tilbud fra leverandører som understøtter et bæredygtigt landbrug og levevis.

Vi har allerede leverandørforslag, men er åbne for andre som byder ind. Især hvis man som iværksætter er med i projektet.


Gårdbutik og cafe

Gårdbutikken og cafeen er ejet af jordejerne. Gården er en gammel grisefarm og skal derfor istandsættes inden vi kan bruge lokalerne.

Det vil sige at du er med til at bestemme hvordan lokalerne skal indrettes, hvordan ude arealet skal skabes, varmekilder, farver oa. Etik og formål skriver vi sammen.


Vi afholder løbende rundvisninger på adressen.

Skriv hvis du vil være med.
DENNE GÅRD EKSISTEREDE

ALLEREDE FOR MANGE ÅR SIDEN

i vores tanker


Ved første blik

Da vi første gang kørte ind til Nebelgård for at få en rundvisning, kommenterede jeg, at det var '...ligesom at komme hjem'.

Vi havde været på en del gårde rundt omkring i midtjylland og ingen af dem havde leveret denne følelse.


Faktisk havde vi sværmet om at købe familiegården i Dollerup, men min onkel ville ikke sælge til os, da den måde vi arbejder på, iflg ham, er noget rod.

Fair nok - den her Nebelgård er også virkelig unik og vi har den rigtige følelse.


Vi kørte igennem skoven og ud i et 34  ha åbent landskab med en kæmpe panorama-udsigt ud over Gudenåens delta. Det var næsten surrealistisk flot.

Tænk, dette er et stykke jord, hvor man ALLE steder på jorden har udsigt ud over Gudenåen. Fra skoven i øst er hele gårdens marker en stor bakke ned mod Gudenåen i vest. Der bliver ikke sparet på solnedgange på denne side af åen.


Rundvisningen foregik i en eurofori af totalt begejstring og våde tæer (husker Dann). Jeg erindrer slet ikke at det regnede den dag.

Vi fik lokaliseret de forskellige kriterier for en gård i et fælleslandbrug og det som ikke helt passede var only cosmetics.


Jeg kontaktede et par dage senere nogle landbrugsfonde om de ville hjælpe med købet og overtagelsen af gården. Vi er meget bevist om at et landbrugsfællesskab kræver tid til at manifestere, både økonomisk og menneskeligt, men ingen var særlig glade for hektarprisen for en jord med adgang til Gudenåen.

Vi tog en tænkepause, blandt andet fordi vi fik solgt vores hus i Herning og havde travlt med vores plante-catering virksomhed. Vi havde ikke opgivet. Projektet havde nok lidt et lille nederlag med beskeden om at vi skulle finde noget billigere.


Men så ringede Mogens.

Mogens er landbrugsejendomsmægler. Han ville høre vores tanker omkring gården, for sælger var interesseret i vores projekt og det kunne være der kunne laves en aftale.


Ohhh ... glæde!


Der er nu lavet en 1 års overtagelsesaftale af gården, som afhænger af forskellige tilladelser fra kommunen og om hvorvidt vi kan samle nok mennesker til en fællesgård pr. 1. september 2022. Tænk engang.


Gården har i de sidste 30 år fungeret som konventionel deltids korn og griseproduktion.

De næste 30 år skal den være et plantebaseret fælleslandbrug.


Hilsen Dorte, med de vildeste sommerfugle i maven


HVOR KUNNE DU TÆNKE DIG AT BO?

Vi har opdelt de 30 ha i 12-15 x 2 ha områder, som man kan vælge imellem.

Du kan vælge tæt på åen, op af bakken, inde i skoven - hvor vil du bygge dit tiny house?